genesys:start

Genesys Wiki

Deze Wiki is altijd aan veranderingen onderhevig.

Hier vind je handleidingen, werkbeschrijvingen, tips en meer op het gebied van PureConnect Optimizer, PureCloud Workforce Management en Wallboard oplossingen zoals die door KPN worden aangeboden.

Mijn naam is Arjan de Wit en ik ben ruim 11 jaar werkzaam binnen diverse afdelingen van KPN Zakelijke Markt BV.

Alle in deze Wiki geschreven artikelen dienen slechts als handleiding voor de diverse software toepassingen.
De artikelen zijn op persoonlijke titel en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Noch kunnen de auteur en KPN Zakelijke Markt BV aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden en eventuele gevolgen voor uw organisatie.

  • genesys/start
  • Laatst gewijzigd: 08-05-2019 09:23
  • door Arjan de Wit